5 lý do cho thấy phần trăm chiến thắng của Luffy khi đối đầu với Râu Đen...

[Top Manga] - Với sức mạnh hiện tại thì Luffy Mũ Rơm sẽ không thể đánh bại Râu Đen một cách dễ dàng. Một trận chiến long trời lở đất không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra trong One Piece.
Comments