Xuất hiện loại Android mới: Siêu sức mạnh, có khả năng sao chép tức thời...

[OV Dragon] - Cũng giống như Android 17 và 18 thì OG73-1 có sức mạnh siêu nhiên với tốc độ và phản xạ cực nhanh. Hắn có năng lượng không giới hạn và cuộc sống vĩnh cửu. Vì vậy 73 có thể chiến đấu không biết mệt mỏi chỉ cần không bị phá hủy.
Comments