Top 10 Giải đấu quyền lực hay nhất từ tất cả các phiên bản Dragon Ball

[OV Dragon] - Tính đến nay, mặc dù Dragon Ball được phát triển thành nhiều thương hiệu cả canon lẫn non-canon nhưng 10 saga dưới đây vẫn được tính là kinh điển nhất, hay nhất và khiến người hâm mộ phấn khích theo dõi nhất!
10. Universe Survival Saga
9. The Shadow Dragon Saga
8. 21st World Martial Arts Tournament
7. Buu Saga
6. The God of Destruction Beerus Saga
5. 23rd World Martial Arts Tournament
4. Saiyan Saga
3. The King Piccolo Saga
2. Frieza Saga / Namek Saga
1. Androids Saga / Cell Saga
Comments