Tình trạng hiện giờ của 4 Siêu Tân Tinh không có mặt ở Wano

[Top Manga] - Hiện nay, câu chuyện của One Piece đang ở arc Wano và có rất nhiều các Siêu Tân Tinh đang tề tựu tại đây, cụ thể gồm có Luffy, Zoro, Kid, Killer, Hawkins, Law, Drake. Ngay cả Scoo Apoo kẻ hóa ra là thành viên của băng hải tặc Bách Thú cũng có ở đó. Nhưng vẫn còn 4 nhân vật thuộc thế hệ tồi tệ nhất không có mặt ở Wano. Cùng tìm hiểu xem bây giờ họ đang ở đâu nhé!Comments