Thân thế của Eustass Kid có liên quan đến băng hải tặc huyền thoại Rocks?

[Top Manga] - Eustass Kid là Siêu Tân Tinh và cũng là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất One Piece. Tuy nhiên cho đến nay chúng ta vẫn chưa thấy hết được năng lực thật sự cũng như quá khứ của anh.
Comments