[Spoiler Dragon Ball Super 53]. Gohan giữ chân Moro để Goku học Bản năng...

[OV Dragon] - Để đối phó với đội quân của Moro thì mọi người ở Trái Đất đang tập hợp các chiến binh Z, tất cả đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Tien không liên lạc được, còn Gohan báo sẽ đến khi cuộc họp kết thúc.
Comments