Số phận tàu Sunny sau khi bị Orochi lên kế hoạch dội bom oanh tạc giờ ra...

[Top Manga] - Thousand Sunny là con tàu của băng Mũ Rơm nên không thể dễ dàng bị phá hủy được.
One Piece chương 959 mới ra mắt đã cho thấy Tướng quân Orochi đã lên kế hoạch chu toàn, sai quân dội bom vào nơi cất giấu tàu Thousand Sunny. Phá hủy luôn những cây cầu chính dẫn tới cảng Tokage và cả các con tàu mới được nhóm Franky sửa chữa.
Comments