Râu Đen là con trai của Rocks và đang kế thừa âm mưu bá chủ thế giới?

[Top Manga] - Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Râu Đen có mối quan hệ mật thiết với hải tặc huyền thoại Rocks D. Xebec.
Comments