Quá trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp hải tặc lừng danh Tân Thế Giới

[Top Manga] - Xét theo hình thức doanh nghiệp phát triển, các băng hải tặc lừng danh ở Tân Thế Giới đã gây dựng mô hình rất thành công.
Bốn doanh nghiệp dưới đây chính là 4 cái tên hùng mạnh nhất thương trường Tân Thế Giới One Piece hiện tại.
1. Kaido - mạnh vì gạo, bạo vì tiền
2. Big Mom - không tin ai ngoài người nhà
3. Teach - startup công nghệ
4. Shanks - doanh nghiệp nhà nước đúng nghĩa
Comments