One Piece chính là kho báu của hải tặc huyền thoại Rocks D. Xebec?

[Top Manga] - Trước những thông tin mà các chap gần đây tiết lộ thì phải chăng kho báu One Piece không phải là kho báu của vua hải tặc Gol D. Roger như chúng ta nghĩ mà thực chất đó là của Rocks D. Xebec nhưng được Roger tìm ra.
Comments