[One Piece 961]. Oden dùng song kiếm hạ Sơn Thần

[Top Manga] - Chẳng hề nao núng, Oden sử dụng kiếm pháp song kiếm phái của mình và dễ dàng đánh bại Sơn Thần cùng đàn lợn rừng. Chuyện Sơn Thần được giải quyết xong thì kinh đô cũng bị tàn phá khá nhiều, theo kiểm kê thì không có thiệt hại về người, Tsuru vẫn bình yên vô sự.
Comments