[One Piece 958]. Law là thủ phạm gây ra sự biến mất bí ẩn của đồng minh ...

[Top Manga] - Tại sao đến ngày hẹn lật đổ Kaido và Orochi thì lại có biến xảy ra? Ai là thủ phạm gây ra chuyện này?
Chỉ có hai sự kiện quan trọng trong One Piece chap 958, một là hồi tưởng về Kozuki Oden và hai là bí ẩn về sự vắng mặt của quân đồng minh samurai.
Comments