Mối quan hệ thật sự giữa Rocks D. Xebec và Monkey D. Garp

[Top Manga] - Dù đứng ở 2 phía đối lập nhưng dường như giữa Rocks D. Xebec và Monkey D. Garp tồn tại mối quan hệ vô cùng đặc biệt.
Comments