Kyoshiro có giúp Hiyori thoát khỏi sự truy đuổi của Orochi lần nữa?

[Top Manga] - Dù đã từng giúp Hiyori, anh ta lại tỏ ra rất trung thành với Orochi, thế nên chúng ta vẫn phải đánh giá xem con người thật của Kyoshiro là ra sao.
Comments