Không phải Kurama, Himawari có thể sẽ trở thành Jinchuriki của Shukaku?

[OV Dragon] - Bạn nghĩ con gái của Naruto trở thành Jinchuriki của Shukaku có phù hợp không?
Mới đây trong Boruto, đã có chuyện xảy ra tại làng Cát khi Urashiki đang truy bắt Nhất Vĩ Shukaku nên vĩ thú này được giao đến làng Lá để Naruto bảo vệ. Rất có thể Shukaku sẽ phải bị phong ấn một lần nữa với 1 Jinchuriki khác.
Comments