Kế hoạch thực sự của Law bây giờ là gì?

[Top Manga] - Law chắc chắn sẽ không vì sự nghi ngờ của Shinobu mà quay lưng với phe liên minh, vậy kế hoạch của anh ta bây giờ là gì?
Comments