Kaido và 4 nhân vật có thể là nguyên nhân gây ra cơn bão ở cảng Tokage

[Top Manga] - Khi nhóm Cửu Hồng Bao đến điểm hẹn Khu vực cảng Tokage đang mưa to, gió lớn và có bão. Liệu có kẻ nào nhúng tay vào chuyện này không?
Comments