Hòn đảo bí ẩn God Valley chính là đô thị huyền thoại?

[Top Manga] - God Valley là một hòn đảo nằm ở đâu đó trên thế giới, nơi đã diễn ra một sự kiện được gọi là "Biến cố God Valley". Tuy nhiên sau đó nó đã biến mất không một dấu vết.
Comments