Hé lộ quá khứ của Belmod - Thần hủy diệt đầy "bí ẩn" của vũ trụ 11

[OV Dragon] - Gods of Destruction có nghĩa là Thần hủy diệt, họ là những vị thần có nhiệm vụ hủy diệt các hành tinh để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ.
Comments