5 ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Ngũ đại Kage trong tương lai

[OV Dragon] - Theo các bạn, những nhân vật nào là ứng cử viên thích hợp cho vị trí Kage của 5 làng ninja trong tương lai?
1. Hokage tiềm năng: Sarada Uchiha
2. Kazekage tiềm năng: Shinki
3. Raikage tiềm năng: Yurui
4. Mizukage tiềm năng: Kagura Karatachi
5. Tsuchikage tiềm năng: Sekki
Comments