Thanh kiếm Ame-no-Habakiri và truyền thuyết giết Yamata-no-Orochi

[Top Manga] - Ame-no-Habakiri là 1 trong 2 thanh kiếm của Kozuki Oden được truyền lại cho con trai Momonosuke.
Điều thú vị là thanh kiếm Ame-no-Habakiri là một phần của truyền thuyết về Susanoo và Yamata-no-Orochi.
Comments