Super Saiyan Berserk của Kale mạnh cỡ nào?

[OV Dragon] - Sức mạnh Super Saiyan Berserk của nữ saiyan Kale quả thực rất ấn tượng. Như các bạn đã biết, trong Dragon Ball Super, trạng thái Super Saiyan Berserk hiện tại được sở hữu độc quyền bởi nữ saiyan Kale của vũ trụ 6.Comments