Scratchmen Apoo là ai, hắn có sức mạnh gì?

[Top Manga] - Scratchmen Apoo là 1 hải tặc rất mạnh ở Đại Hải Trình và trong One Piece tập 954, tác giả đã cho biết Scratchmen Apoo đã phản bội lại Kid và Hawkins để đi theo Kaido từ trước khi tham gia liên minh.
Comments