Review băng hải tặc Râu Đen: Toàn thành phần khủng sở hữu sức mạnh bá đạo

[Top Manga] - Băng Râu Đen được xem là một trong những băng hải tặc mạnh mẽ nhất thế giới One Piece. Hôm nay chúng ta hãy cùng review nhanh sức mạnh của băng hải tặc này nhé:
1. Thuyền trưởng: Marshall D. Teach (Tiền truy nã: 2.247.600.000 Belly)
2. Đội trưởng tàu số 1: Jesus Burgess
3. Đội trưởng tàu số 2: Shiryu
4. Đội trưởng tàu số 3: Van Augur
5. Đội trưởng tàu số 4: Avalo Pizaroo
6. Đội trưởng tàu số 5: Laffitte
7. Đội trưởng tàu số 6: Catarina Devon
8. Đội trưởng tàu số 7: Sanjuan Wolf
9. Đội trưởng tàu số 8: Vasco Shot
10.Đội trưởng tàu số 9: Doc Q
Comments