[One Piece 954]. Luffy miệt mài luyện tập, chưa biết Kaido đã liên minh ...

[Top Manga] - 1 Tứ Hoàng đã khó xơi, nay 2 Tứ Hoàng còn liên minh với nhau thì Luffy đối phó sao nổi đây.
Comments