Luffy từng có 5 lần thất bại ê chề không ngóc đầu lên được

[Top Manga] - Cứ tưởng nhân vật chính thì sẽ không bị "ăn hành" nhưng thực tế thì Luffy cũng bị "bán hành" như ai.
1. Luffy với Aokiji
2. Luffy với Magellan
3. Luffy với Crocodile
4. Luffy với Akainu
5. Luffy với Kaido
Comments