[Dự đoán One Piece 955]. Kế hoạch bí mật của Law

[Top Manga] - Không biết thánh Oda nghĩ gì, đối đầu với một tứ hoàng đã là nhiệm vụ bất khả thi rồi, chứ để 2 tứ hoàng Bigmom và Kaido liên thủ thế này thì nhóm liên minh Luffy lấy gì mà đánh tiếp đây.
Comments