Dự đoán những cặp đối thủ trong trận đại chiến diễn ra ở Wano quốc

[Top Manga] - Liên tục đối đầu với những kẻ thù mạnh, nhưng trong trận đại chiến sắp tới tại Wano quốc là một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với trước đây khi băng mũ rơm sẽ phải chiến đấu với liên minh siêu quái vật Kaido và Bigmom – những kẻ không ai dám đối đầu.
Comments