[Dragon Ball Super 52]. Vegeta sẽ có kỹ năng gì khi học được "Kiểm Soát ...

[OV Dragon] - Để có thể đánh bại Moro, Vegeta đã tới hành tinh của ngươi Yardrat để học các kĩ thuật đặc biệt của họ. Manga Dragon Ball Super chap 52 đã tiết lộ rằng Dịch chuyển tức thời không phải là kỹ thuật duy nhất của người Yardrat.
Comments