[Dragon Ball Super 52]. Vegeta học kiểm soát tinh thần còn Goku học về B...

[OV Dragon] - manga Dragon Ball Super chap 52 đã tiết lộ rằng Dịch chuyển tức thời không phải là kỹ thuật duy nhất của người Yardrat. Thật ra kỹ năng đó chỉ là một trong một loạt các kỹ thuật về điều khiển tinh thần. Ngoài Dịch chuyển tức thời, người Yardrat có thể tự tạo ra các bản sao và phóng to kích thước.
Comments