Cái chết của Sabo là một mũi tên trúng nhiều đích của W.G?

[Top Manga] - Thật sự tin tức Sabo - phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng chết đã gây náo loạn toàn bộ Tân Thế Giới.
Comments