Bí mật xung quanh nhóm Numbers dưới trướng Kaido

[Top Manga] - Trong One Piece 954 chúng ta đã thấy có 1 nhóm tên là "Numbers" dưới trướng Kaido đã quay về Wano để tham dự lễ hội 1 năm chỉ có 1 lần. Numbers dường như là những con quái vật khủng khiếp vì thấy người dân rất khiếp sợ chúng và lũ này cũng có những cái sừng trên đầu. Vậy chính xác Numbers là ai và điểm mạnh của chúng là gì?
Comments