Đánh bại Kaido, mức truy nã của Luffy lên 5 tỷ belly?

[Top Manga] - Ngoại trừ Teach, Tứ hoàng duy nhất có mức truy nã đầu 2 thì các Tứ hoàng khác đều có mức tiền thưởng từ 4 tỷ belly trở lên. Con số 5 tỷ được giữ bởi 2 huyền thoại đã nằm xuống là Râu Trắng và Roger. Từ những con số tiền thưởng được tiết lộ này, liệu mức truy nã của Luffy có thể đạt tới đầu 5 như Râu Trắng và Roger không?
Comments