[One Piece Stampede]. Luffy đọ Haki bá vương với Douglas Bullet

[Top Manga] - Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời được mong đợi nhất trong Stampede là khoảnh khắc Douglas Bullet phát ra Haoshoku Haki. Vâng, hắn là 1 cựu thành viên của băng Roger và cũng có thể sử dụng Haoshoku Haki. Để đáp lại sự "nhiệt tình" của Bullet, Luffy cũng sẽ dùng tới Haoshoku Haki của mình. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi 2 luồng haki khủng khiếp này đụng nhau?
Comments