[One Piece 952]. Luffy khỏi bệnh, Kaido và Big Mom đánh nhau suốt 1 ngày không dừng!

[Top Manga] - Zoro đã đánh bại tăng binh Gyukimaru và ép hắn ta giao ra thanh Thu thủy, anh nói với hắn rằng đừng vứt bỏ tính mạng mình chỉ vì một thanh kiếm.
Kaido và Big Mom đã đánh nhau suốt 1 ngày rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến đám quân của Tứ Hoàng trên đảo sốt ruột, lo lắng.Comments