[One Piece 952]. Gyukimaru sẽ sớm bị Zoro thu phục

[One Piece] - Chapter 952 khá là nhẹ nhàng với những chi tiết nhỏ để xây dựng cho giai đoạn tiếp theo. Kawamatsu tỏ ra khá là ấn tượng khi Zoro đỡ được đòn phi kiếm bất ngờ của ông 1 cách dễ dàng. Zoro cũng nhận ra Kawamatsu là 1 người cá
Comments