Những nhân vật muốn trở thành Vua hải tặc

[Top Manga] - Bên cạnh Luffy, có 1 số nhân vật khác cũng nói rằng họ muốn trở thành Vua hải tặc trong thế giới One Piece.
1. Luffy
2. Eustass "Captain" Kid
3. Sir Crocodile
4. Doflamingo
5. Râu đen
6. Big Mom
7. Kaido


Comments