King Hỏa Hoạn thuộc "chủng tộc hiếm" khiến Big Mom khao khát?

[Top Manga] - One Piece 951 chúng ta mới biết rằng vương quốc của nữ Tứ Hoàng vẫn còn thiếu 3 tộc và một trong số đó được cho là đã bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử. Và may mắn thay King Hỏa Hoạn của băng Bách Thú lại chính là tộc nhân của "chủng tộc hiếm" này.
Comments