Jinbe được công nhận là thành viên của băng Mũ Rơm

[Top Manga] - Ngoài Zoro và Sanji thì Jinbe chính là thành viên thứ 3 được xem là cánh tay phải của "Ngũ Hoàng" Luffy.


Comments