[Dự đoán One Piece 954]. Sức mạnh mới của Zoro

[Top Manga] - Trong Arc Wano, mỗi thành viên của băng Mũ Rơm sẽ có thêm 1 nguồn sức mạnh mới để hổ trợ trong trận chiến chống lại Tứ hoàng Kaido tới đấy như Sanji có được áo giáp biến hình (hắc tàng hình), Luffy đang tôi luyện Haki Vũ Trang cấp cao và giờ thì sẽ tới lượt Zoro với sự xuất hiện của thanh kiếm Enma.
Comments