Căn bệnh mà Luffy nhiễm phải ở Udon nguy hiểm hơn cả độc dược của Magenl...

[Top Manga] - Có vẻ loại bệnh mà Queen tạo ra đáng sợ hơn rất nhiều những loại độc mà trước đây Luffy từng dính phải. Nhìn Luffy nằm bệt xuống đất, bộ dạng bơ phờ cho thấy cậu ấy rất mệt và thời gian bệnh phát tác cũng diễn ra quá nhanh.
Comments