3 chủng tộc mà Big Mom còn thiếu trong băng hải tặc của mình là gì?

[Top Manga] - Theo bạn, 3 chủng tộc mà Big Mom chưa có trong lãnh thổ của bà ta là gì?
1. Chủng tộc của King
2. Người khổng lồ
3. Người khổng lồ cổ đại
Comments