Kuma bị bắt làm nô lệ tại Mary Geoise vì Luffy và băng Mũ Rơm?

[Top Manga] - Thế quái nào việc giúp 1 hải tặc lại phải chịu hình phạt trở thành nô lệ dù bản thân các Shichibukai khác cũng là cướp biển các bạn nhỉ? Lý do là bởi vì người được Kuma giúp đỡ là Luffy.
Comments