Hé lộ sức mạnh tương đương 100 người của Cửu Hồng Bao

[Top Manga] - Hai trong số 5 Cửu Hồng Bao ở lại quá khứ đã trở thành thủ lĩnh của tộc Mink, 1 người quay lại làm cướp, 1 người vẫn hết lòng trung thành với gia tộc Kozuki nhưng bị bắt giam suốt 13 năm còn 1 người chưa rõ tung tích.
Comments