Grand Supreme Kai có đánh bại được Thần Hủy Diệt Beerus không?

[OV Dragon] - Grand Supreme Kai và Beerus đều là những nhân vật thần thánh mạnh mẽ nhất thế giới Bi Rồng. Thế nhưng ai mới là ở cửa trên?
Comments