[Dragon Ball Heroes 13]. Hearts giải phóng toàn bộ sức mạnh đối đầu với ...

[OV Dragon] - Arc mới nhất của bộ anime này được kết nối với arc hành tinh ngục tù, một nhóm phản diện cực mạnh đã xuất hiện và mục tiêu của chúng là lật đổ đấng tối thượng King Zeno.
Comments