Carrot tộc Mink, có thể là kẻ phản bội và thuộc phe Tứ Hoàng Kaido?

[Top Manga] - Thời gian gần đây đã có nhiều thông tin mới về các nhân vật trong One Piece được tiết lộ trong Vivre Thẻ Databook tập 11. Đặc biệt có 1 chi tiết rất kì lạ trên thẻ của Carrot - cô bé thỏ của tộc Mink.





Comments