Biệt danh "Tuyết Vần" và sức mạnh của Cửu Hồng Bao Kiku

[Top Manga] - One Piece 948 đã tiết lộ danh tính thật sự của Kiku là Kikunojo Tuyết Vần và là 1 thành viên của Cửu Hồng Bao. Vậy không rõ anh chàng này sở hữu sức mạnh như thế nào nhỉ?

Comments