5 nhân vật có sự hy sinh vĩ đại truyền cảm hứng cho nhiều người

[Top Manga] - Trong One Piece, có 1 vài cái chết của các nhân vật thực sự đã mang lại sự thay đổi và ảnh hưởng đến câu chuyện.
1. Gol D. Roger
2. Otohime
3. Ace
4. Râu trắng
5. Yasuie
Comments