2 nhân vật băng Mũ Rơm khiến Shiryu Mưa phải kiêng nể!

[Top Manga] - Shiryu Mưa của băng hải tặc Râu Đen được biết đến là một trong những kẻ nguy hiểm và tàn bạo nhất thế giới One Piece.
Comments